Hva er kryssHva er kulturplanleggingHvordan jobbe med kulturplanleggingHva er gjortHva er blitt tenkt
Kryss logo

Kryss

Kulturplanlegging

Arkiv

Publisert: 02.03.17

Utlysning fra DOGA: Forprosjekt om byfortetning

Med denne utlysningen ønsker DOGA en systematisk, forskningsbasert litteraturstudie av de sosiale, miljømessige og økonomiske verdiene av god byutvikling. Les mer om utlysningen påDOGAs hjememsider.

Les mer

Publisert: 23.01.17

Byutvikling gjennom samskaping

"Græsted i bevægelse" er et dansk forsøksprosjekt, som handler om borgerdreven byutvikling i mindre bysamfunn, hvor innbyggerne er en avgjørende aktør for å drive byens videre utvikling.Utviklingsprosjektet er realisert gjennom et tett samarbeid mellom byen, kommunen og rådgivere som gjennom prosjektet har hatt et felles fokus på læring gjennom samskaping. Les prosjektrapporten her.

Les mer

Publisert: 21.12.16

KRYSS veileder om midlertidige aktiviteter

KRYSS veilederen er ikke bare tilgjengelig digitalt på kryss.no, men kan også fås i fysisk form. Ta kontakt om dette er av interesse så sender vi den til deg i posten. Du finner den digitale versjonen ved å klikke deg videre her.

Les mer

Publisert: 21.12.16

Statsbudsjettet 2017 - to millioner kroner til BYLIVsenteret

Norske arkitekters landsforbund (NAL) fikk to millioner for å starte opp BYLIVsentret i 2016 og har nå fått et driftstilskudd på samme beløp i 2017.

Les mer

Publisert: 28.11.16

Medvirkning må bli rutine!

Barn i by-prosjektet i regi av DogA er avsluttet. Prosjektet handlet om å implementere Barnetråkk i eksisterende rutiner og arbeidsmåter. Evalueringen av prosjektet viser at medvirkning er krevende å gjennomføre i praksis. Kommunene må derfor sette av mer tid og ressurser til dette. Les sluttrapporten her.

Les mer

Relatert