Hva er kryssHva er kulturplanleggingHvordan jobbe med kulturplanleggingHva er gjortHva er blitt tenkt
Kryss logo

Kryss

Kulturplanlegging

Kalender

Konferanse om matmarkeders rolle i byutvikling 25.-28.mars 2015

Project for Public Spaces inviterer i samarbeid med Institut Municipal de Mercats de Barcelona og UN-Habitat til en storstilt internasjonal konferanse om matmarkeder (og andre markeders) positive rolle ikke bare som offentlige rom, men også for å fremme bærekraftige matsystemer, lokal økonomi og for å skape nye forbindelser mellom by og bygd. Noen av temaene konferansen vil belyse er trender innen utvikling av markeder i by, og hvordan allerede eksisterende markeder kan tas vare på.

Les mer

Konferanse 19.november: Immateriell kulturarv i Norge

Norsk kulturråd inviterer til en konferanse for alle som arbeider med immateriell kulturarv. På konferansen får vi blant annet høre om det internasjonale arbeidet på feltet og om sentrale institusjoners og organisasjoners roller i Norge.

Les mer

Byliv og næring i sentrum - verneverdige byområder som ressurs

Konferansen finner sted på Litteraturhuset i Bergen, 25.-26. november. Arrangør er Forum for Stedsutvikling i samarbeid med i med Bergen kommune og Norsk Sentrumsutvikling.

Les mer

Flere hendelser

Nyheter

Nye midlertidig kunstprosjekter i Køge

I 2015 vil duoen Randi & Kathrine lage en midlertidig kunstutstilling i Køge som skal vare i et år. Utstillingen finner sted langs «tråden», som forbinder bysentrum med havet.

Les mer

De viktigste erfaringene fra Framtidens byer 2008-2014 samlet i ny rapport

13 byer i Norge har siden 2008 hatt et felles klimamål. Å skape framtidens byer – byer med reduserte klimagassutslipp, tilpasset klimaendringene og med bedre bymiljø. Rapporten "Byen som ressurs" oppsummerer de viktigste erfaringene fra Framtidens byer 2008-2014. 

Les mer

Midlertidig aktivitet får langsiktige konsekvenser

AHO-studenters innsats på Sørenga bærer frukter. Plan- og bygningsetaten i Oslo har tatt med broa i en ny mulighetsstudie, der den beskrives som en potensielt stor ressurs som gangforbindelse.

Les mer

Flere nyheter