Hva er kryssHva er kulturplanleggingHvordan jobbe med kulturplanleggingHva er gjortHva er blitt tenkt
Kryss logo

Kryss

Kulturplanlegging

Kalender

Konferanse 19.november: Immateriell kulturarv i Norge

Norsk kulturråd inviterer til en konferanse for alle som arbeider med immateriell kulturarv. På konferansen får vi blant annet høre om det internasjonale arbeidet på feltet og om sentrale institusjoners og organisasjoners roller i Norge.

Les mer

Byliv og næring i sentrum - verneverdige byområder som ressurs

Konferansen finner sted på Litteraturhuset i Bergen, 25.-26. november. Arrangør er Forum for Stedsutvikling i samarbeid med i med Bergen kommune og Norsk Sentrumsutvikling.

Les mer

Våre gater og plasser 2. og 3. oktober i Kristiansund

Riksantikvaren og Statens vegvesen samarbeider om prosjektet «Våre gater og plasser» for å markere hvilken betydning gater og plasser har for nasjonsbygging og samfunnsutvikling. Sammen med Kristiansund kommune arrangerer de et seminar som vil se på hvilke utfordringer byene står overfor med utgangspunkt i Kristiansund.Tema vil være byutvikling – historien, stedet og gatene, gjenreisningsarkitekturen, transportplanlegging i byområdene, bypakker og eksempler på byplanlegging fra andre byer.

Les mer

Flere hendelser

Nyheter

De viktigste erfaringene fra Framtidens byer 2008-2014 samlet i ny rapport

13 byer i Norge har siden 2008 hatt et felles klimamål. Å skape framtidens byer – byer med reduserte klimagassutslipp, tilpasset klimaendringene og med bedre bymiljø. Rapporten "Byen som ressurs" oppsummerer de viktigste erfaringene fra Framtidens byer 2008-2014. 

Les mer

Midlertidig aktivitet får langsiktige konsekvenser

AHO-studenters innsats på Sørenga bærer frukter. Plan- og bygningsetaten i Oslo har tatt med broa i en ny mulighetsstudie, der den beskrives som en potensielt stor ressurs som gangforbindelse.

Les mer

I nærdemokratiets navn

Den svensk-danske billedkunstner Kerstin Bergendal, som var en av foredragsholderne på Krysskonferansen 2013, mottar i dag den svenske hedersprisen "Bror Ejves stipend 2014". Bergendal mottar prisen for sitt enestående kunstneriske arbeid i forbindelse med en kommunal høringsprosess i Sundbyberg kommune utenfor Stockholm. Mer konkret tildeles Kerstin Bergendal prisen for å ha gitt et forslag til nye metoder i byutvikling basert på et konkret samarbeid mellom beboere som aktive medskapere og kommunen. Les mer om PARK LEK PARLAMENT prosjektet i artikkelen "Oppsummering av Krysskonferansen 2013" her.

Les mer

Flere nyheter