Hva er kryssHva er kulturplanleggingHvordan jobbe med kulturplanleggingHva er gjortHva er blitt tenkt
Kryss logo

Kryss

Kulturplanlegging

Kalender

Bymessighet er tema for byutviklingskonferansen 2015

Alle aktører i byutviklingen formulerer likelydende visjoner og målsettinger om det mangfoldige byliv. En lykkelig fortelling om byen uten arealkonflikter. Likevel er det et stort sprik mellom målsettingene og det som faktisk bygges. Hvorfor? Den årlige byutviklingskonferansen arrangeres i samarbeid mellom Byutviklingskomiteen (BUK) i Oslo kommune og Tverrfaglig Arena for Byutvikling (TAB).

Les mer

Studietur til København

Kryss drar til København denne uken for å lære mer om danskenes arbeid med midlertidige aktiviteter. Vi kommer til å besøke en rekke prosjekter, følg med på nettsidene hvor vi legger ut informasjon når vi er tilbake.

Oslo Urban Arena 23.24.september 2015

Oslo Urban Arena har som ambisjon å undersøke urbane løsninger knyttet til en rekke urbane temaer som entreprenørskap, funskjonelle regioner, musikk, mote, infrastruktur, deltakende demokrati. funskjonelle regioner m.m. Konferansen inviterer deg til å lytte til ledende byeksperters kunnskap og visjoner om fremtidens byer.

Les mer

Flere hendelser

Nyheter

Om kulturens betydning for Sveriges landsbygder

Ny svensk rapport viser flere gode eksempler som mindre steder trolig kan lære fra når det gjelder å skape et rikt lokalt kulturliv. Særlig fremheves betydningen av samarbeid over kommunegrenser. Publikasjonen er en oppfølging av rapporten "Kultur kan gjøre en forskjell" som ble utgitt i 2009.

Les mer

Cultural Heritage Counts for Europe: Towards a European Index for Cultural Heritage

Prosjektet er finansiert over EUs kulturprogram. Ambisjonen er å øke bevisstheten om kulturarvens potensial samt å komme med politiske anbefalinger til hvordan dette potensialet kan utnyttes i Europa. Nå foreligger en 300 siders rapport som gir overbevisende dokumentasjon av verdien av kulturarv og hvordan denne virker positivt på europeisk økonomi, kultur, samfunn og miljø.

Les mer

Skulpturlandsby i Selde

For andre år på rad kommer kunstnere til landsbyen Selde i Danmark for å skape stedspesifikke kunstverk i samarbeid med byens borgere.

Les mer

Flere nyheter