Hva er kryssHva er kulturplanleggingHvordan jobbe med kulturplanleggingHva er gjortHva er blitt tenkt
Kryss logo

Kryss

Kulturplanlegging

Kalender

Brød og miljø 4.februar: Med sykkelen som byutvikler

I 2013 arrangerte FutureBuilt den internasjonale idékonkurransen Get a bike. Break free! 78 innsendte forslag viser at det er stort engasjement for sykkelplanlegging og tiltak for å fremme sykling. Kom på frokostmøte i Arkitektenes Hus eller følg med via direkte streaming og hør hvordan ideene skal tas i bruk i praksis.

Les mer

Symposium 6.februar 2015: The Resilient and Sustainable City

Som en del av utstillingen "Rebuild by Design" inviterer det danske arkitektursenteret (DAC) til et internasjonalt symposium om hvordan man sikrer en langsiktig, helhetlig og robust iutvikling av byene våre. Og videre, hvordan man kan tilpasse og forebygge byen og samfunnet på fremtidens økonomiske, sosiale, miljømessige og klimamessige utfordringer?  

Les mer

Flere hendelser

Nyheter

Metoder for brukermedvirkning

I arbeidet med en kulturell innfallsvinkel til by- og stedsutvikling etterlyser mange alternative metoder til brukermedvirkning. Metopos arkitekter har utarbeidet en katalog for den danske kommunen Randers. Her vil du finne en rekke ulike metoder til inspirasjon for eget arbeid.

Les mer

Midlertidige aktiviteter som metode for å utvikle ny bydel

FredericiaC er navnet på en ny og moderne bydel i Fredericia. Bydelen utvikles i et tidligere industriområde, og som et første skritt på veien for å skape kjennskap til den nye bydelen, brukes midlertidige aktiviteter som virkemiddel.

Les mer

Norske erfaringer fra deltakelse i et europeisk URBACT-prosjekt

URBACT er et europeisk utvekslings- og læringsprogram som har som mål å fremme bærekraftig by- og stedsutvikling. Les hva Linda Duffy, prosjektkordinator i Østfold fylkeskommune, har lært fra fylkets deltakelse i et URBACT prosjekt. 

Les mer

Flere nyheter