Hva er kryssHva er kulturplanleggingHvordan jobbe med kulturplanleggingHva er gjortHva er blitt tenkt
Kryss logo

Kryss

Kulturplanlegging

Kalender

2015 PUBLIC Symposium 15.-17.april 2015

2015 PUBLIC Symposium ønsker å sette fokus på hvordan kreativitet og kunst kan bidra til å utvikle sunne steder og nye fellesskap. Blant foradragsholderne finner du representanter fra en rekke fagfelt, bla. kunst, arkitektur, byplanlegging, teknologi og filantropi. Dessverre finner konferansen sted i Australia, men vi velger likevel å informere om dette arrangementet ut i fra en tanke om at programmet - og listen over foredrafsholdere -  kan fungere som en inngangsport til å finne mer informasjon om interessante prosjekter.

Les mer

NORDIC BUILT CITIES ARENA & NORDIC GBCS CONFERENCE 2015

How do we develop liveable, smart and sustainable cities and buildings in the Nordic Region? 27.-28.april i København.

Les mer

Brød og miljø 4.februar: Med sykkelen som byutvikler

I 2013 arrangerte FutureBuilt den internasjonale idékonkurransen Get a bike. Break free! 78 innsendte forslag viser at det er stort engasjement for sykkelplanlegging og tiltak for å fremme sykling. Kom på frokostmøte i Arkitektenes Hus eller følg med via direkte streaming og hør hvordan ideene skal tas i bruk i praksis.

Les mer

Flere hendelser

Nyheter

Endret handel gir ny framtid for byene

Hva gjør det med bylivet når folk handler på nett og 3D-printer sine egne varer? Morten Ragnøy Ednes, rådgiver hos Norsk design- og arkitektursenter, tror framtida ligger i uformelle møteplasser.

Les mer

Folkets gate

For å få aktivisert ubrukte plasser, og for å forbedre bylivskvalitetene i Los Angeles, har Department of Transportation lansert konseptet   ‘People St‘. Her kan grupper og bydeler søke om tillatelse til å skape prosjekter som bidrar til at de mer en 12000 km av ubrukte gateløp i byen aktiviseres og tilgjengeliggjøres som offentlige rom. Les mer om dette spennende prosjektet på nettsidene til prosjektet "Pop Up City".

Les mer

Metoder for brukermedvirkning

I arbeidet med en kulturell innfallsvinkel til by- og stedsutvikling etterlyser mange alternative metoder til brukermedvirkning. Metopos arkitekter har utarbeidet en katalog for den danske kommunen Randers. Her vil du finne en rekke ulike metoder til inspirasjon for eget arbeid.

Les mer

Flere nyheter