Hva er kryssHva er kulturplanleggingHvordan jobbe med kulturplanleggingHva er gjortHva er blitt tenkt
Kryss logo

Kryss

Kulturplanlegging

Kalender

FutureBuilt2016: Bilen, boligen og biffen 2.0

Spennnede program på årets FutureBuilt-konferanse 8. juni. Lær mer om den bilfrie byen, denselvbygde byen og den spiselige byen!

Les mer

Nordic Urban Laboratory 6.-8.april 2016

Programmet for årets nordiske konferanse om kulturens plass og rolle i steds- og samfunnsutvikling foreligger nå. Konferansen følger opp "Nordic Urban Camp" som ble arrangert i København i 2014. Konferansen går over tre dager og viser eksempler på arbeid og innfallsvinkler fra hele Norden.

Les mer

Samordnet areal- og kulturplanlegging - den fjerde dimensjonen?

Hva kan planleggere om kultur? Hva er egentlig kulturplanlegging? Og hvordan kan planleggere benytte seg av dette? Bli klokere på disse temaene når Oslo bolig- og byplanforening inviterer til møte om kulturplanlegging 15.mars!

Les mer

Flere hendelser

Nyheter

Attraktive og berekraftige bumiljø i småbyar

Ny publikasjon frå Distriktssenteret handlar om by- og tettstadutvikling. Heftet drøftar ulike dilemma, og presenterer gode arbeidsmåtar for småbyar og tettstadar som vil bli attraktive stadar å bu, besøke og drive næring frå.

Les mer

Gikk du glipp av årets FutureBuilt konferanse?

Se presentasjonene ved å klikke deg videre her.

Les mer

Hovedrapport for Framtidens byer 2008-2014

Byutvikling er kompleks og krever helhetlig tilnærming.Framtidens byer var et ambisiøst program med 21 avtalepartnere, bestående av 13 byer, fire departementer, KS og tre næringsorganisasjoner. Hva oppnådde man gjennom projektet? Les hovedrapporten som foreligger nå.

Les mer

Flere nyheter