Hva er kryssHva er kulturplanleggingHvordan jobbe med kulturplanleggingHva er gjortHva er blitt tenkt
Kryss logo

Kryss

Kulturplanlegging

Kalender

Krysskonferansen

Etter å ha samlet opp viktig og god erfaring fra Krysskonferansene, som har blitt arrangert annet hvert år siden 2007, er tiden inne til å ta et skritt videre.

Les mer

Idélab 2016 søker deltakere

For andre gang lyser Forskningsrådet ut muligheten til å delta i idélab. Idélab er organisert som en fem dagers seanse der man utvikler nye løsninger på en gitt utfordring i et tverrfaglig team. Temaet denne gangen er byer som virker. Idélab arrangeres 11. til 15. januar 2016, utenfor Oslo.

Les mer

Tomme lokaler: DOGA søker tre pilotkommuner

I 2016 starter DOGA opp et pilotprosjekt som skal hjelpe kommuner til å aktivere tomme lokaler i sentrum eller i et nabolag. Nå søker de tre pilotkommuner som ønsker å utvikle og formidle gode metoder for aktivisering av tomme lokaler.Ønsker du å få mer informasjon om hvordan din kommune kan bli pilotkommune? Ta kontakt med DOGA innen 20. november.

Les mer

Flere hendelser

Nyheter

Planverktøy for bedre stedsutvikling

Hvordan kan vi gjennom en bevisst areal- og samfunnsplanlegging bidra til å utvikle steder der folk kan leve gode og helsefremmende liv? SMS-prosjektet skal bidra til å sette fokus på de sosiale aspektene i stedsutviklingen.

Les mer

Et innblikk i svenske kommuners arbeid med kultur

”Samverkan är vårt förnamn” er navnet på en rapport fra Kultur i Väst. Den belyser hvordan kommuner i Västra Götalandsregionen ser på kulturens rolle i samfunnsutviklingen.

Les mer

Flere nyheter