Hva er kryssHva er kulturplanleggingHvordan jobbe med kulturplanleggingHva er gjortHva er blitt tenkt
Kryss logo

Kryss

Kulturplanlegging

Kalender

Våre gater og plasser 2. og 3. oktober i Kristiansund

Riksantikvaren og Statens vegvesen samarbeider om prosjektet «Våre gater og plasser» for å markere hvilken betydning gater og plasser har for nasjonsbygging og samfunnsutvikling. Sammen med Kristiansund kommune arrangerer de et seminar som vil se på hvilke utfordringer byene står overfor med utgangspunkt i Kristiansund.Tema vil være byutvikling – historien, stedet og gatene, gjenreisningsarkitekturen, transportplanlegging i byområdene, bypakker og eksempler på byplanlegging fra andre byer.

Les mer

Sharing Cities. Bridging regions

Få med deg høstens store konferanse om byutvikling i København og Malmø 1.-3. oktober!  I løpet av konferansen vil du få mulighet til å høre en rekke anerkjente foredragsholdere fra hele verden, som presenterer ulike innfallsvinkler på fremtidens byutvikling. Temaene som presenteres strekker seg fra politiske og økonomiske strategier til integrert og kreativ byutvikling. Arrangør er IFHP (International Federation for Housing and Planning).

Les mer

Konferanse 24-25 september: Kulturens betydning for bærekraftig stedsutvikling

I forbindelse med at Umeå er kulturby i 2014 inviterer de til en konferanse i skjæringsfeltet mellom kulturbasert vekst og bærekraftig stedsutvikling. På konferansen presenteres både svenske og internasjonale eksempler.

Les mer

Flere hendelser

Nyheter

I nærdemokratiets navn

Den svensk-danske billedkunstner Kerstin Bergendal, som var en av foredragsholderne på Krysskonferansen 2013, mottar i dag den svenske hedersprisen "Bror Ejves stipend 2014". Bergendal mottar prisen for sitt enestående kunstneriske arbeid i forbindelse med en kommunal høringsprosess i Sundbyberg kommune utenfor Stockholm. Mer konkret tildeles Kerstin Bergendal prisen for å ha gitt et forslag til nye metoder i byutvikling basert på et konkret samarbeid mellom beboere som aktive medskapere og kommunen. Les mer om PARK LEK PARLAMENT prosjektet i artikkelen "Oppsummering av Krysskonferansen 2013" her.

Les mer

Kulturell kompetanse i medvirkningsprosesser

- Kultur styrker innbyggernes mulighet til å bli medskapere av byen mener Elin Pietroni, sjef for overordnet planlegging i kulturhovedstaden Umeå. Gjennom prosjektet "Urban forum", som har som mål å øke kunnskapen om hvordan byens offentlige rom skal utformes i samarbeid med stedets innbyggere, har hun jobbet med å involvere kulturaktører i planprosessen. Et tema hun vil utdype på konferansen ”The Impact of Culture – Creative businesses for sustainable cities” i Umeå i morgen. Konferansen er tidligere omtalt her kryss.no (se i kalender).

Les mer

Fellesskap i forandring

Den danske tenketanken BYEN 2025 har levert en rapport hvor de kommer med anbefalinger til hvordan man best mulig kan beholde, utvikle og styrke den danske tradisjonen for å ha oppmerksomhet om fellesskapet når man utvikler byer og steder. Les anbefalingene her.

Les mer

Flere nyheter