Hva er kryssHva er kulturplanleggingHvordan jobbe med kulturplanleggingHva er gjortHva er blitt tenkt
Kryss logo

Kryss

Kulturplanlegging

Kalender

Nordic Urban Laboratory 6.-8.april 2016

Programmet for årets nordiske konferanse om kulturens plass og rolle i steds- og samfunnsutvikling foreligger nå. Konferansen følger opp "Nordic Urban Camp" som ble arrangert i København i 2014. Konferansen går over tre dager og viser eksempler på arbeid og innfallsvinkler fra hele Norden.

Les mer

Samordnet areal- og kulturplanlegging - den fjerde dimensjonen?

Hva kan planleggere om kultur? Hva er egentlig kulturplanlegging? Og hvordan kan planleggere benytte seg av dette? Bli klokere på disse temaene når Oslo bolig- og byplanforening inviterer til møte om kulturplanlegging 15.mars!

Les mer

Drammens konferansen 2016: Byen som bomiljø

Vi blir flere i byene, vi bor tettere og vi må dele på arealer, ressurser og tilbud. Hvordan skal vi samtidig sikre at byene blir gode å bo i?
Drammenskonferansen 2016 arrangeres onsdag den 16. mars på Union scene.

Les mer

Flere hendelser

Nyheter

Boligprosjekters betydning for bylivet

Gjennom seks casestudier undersøker ny rapport kvaliteter og utformingstrekk ved boligprosjekter som er viktige for å generere byliv. Prosjektet er gjennomført av Samfunnsøkonomisk analyse og Dark arkitekter, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les mer

Levende lokaler – nytt pilotprosjekt for å skape byliv

I april lanserer Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) det nasjonale prosjektet «Levende lokaler - Nye tanker i tomme bygg". Hensikten er å fylle tomme lokaler i norske kommuner med aktivitet slik at fremtidens nabolag, steder og sentrum fylles med liv.

Les mer

Flere nyheter