Hva er kryssHva er kulturplanleggingHvordan jobbe med kulturplanleggingHva er gjortHva er blitt tenkt
Kryss logo

Kryss

Kulturplanlegging

Kalender

Sharing Cities - Bridging Regions

Dansk Arkitektur Center, IFHP og Nordic City Network inviterer til konferansen ’Sharing Cities – Bridging Regions’ 1-3. oktober. "Alle" etterspør ‘Urban liveability’, forstått som byer som er gode å bo og leve i, men hvordan skapes disse byene?  

Les mer

Direkteoverføring av nasjonal erfaringskonferanse om områdeløft

Tirsdag 25. og onsdag 26. mars arrangerer Husbanken og Oslo kommune nasjonal erfaringskonferanse om områdeløft.Du kan følge konferansen på nett begge dager. Sendingen starter kl. 10:00 25.mars.

Les mer

Hvordan hjelpe i gang et byrom?

Byutviklingsområdene Times Square i New York, Ørestaden i København og Bjørvika i Oslo har én viktig ting til felles: de har fått sitt særpreg og liv gjennom målrettet og midlertidig aktivitet. Møt ekspertene som gav disse uferdige byrommene en tidlig start. Lær mer om placemaking og kulturplanlegging.

Les mer

Flere hendelser

Nyheter

Ny masterplan drøfter behovet for attraktive og levende møteplasser og byrom

Ny masterplan med tittel "Inspirerende og innovativ - felles masterplan for Trondheims Bycampus", viser hvordan man kan skape en attraktiv og inspirerende bycampus sentralt i Trondheim gjennom sambruk, åpne førsteetasjer, tilrettelegging for kultur, aktivitet og byliv osv. Du finner en flott digital versjon av planen her.

Les mer

Evaluering av arbeidet med kulturplanlegging i Sverige

Erfaringene fra tre års arbeid med kulturplanlegging i utvalgte svenske kommuner har nå blitt dokumentert i en ny rapport utgitt av Christina Hjorth ved Cultural Planning Laboratory.

Les mer

Kulturplanlegging i Finland

"Kulturkorridoren" er et samarbeidsprosjekt mellom kulturtjenesten og utviklings- og planavdelingen i Sibbo kommune øst for Helsinki. Målet med prosjektet er å gjøre kommunens sentrum, Nickby, mer attraktivt og fremme innbyggernes trivsel gjennom kunst og kultur. Kulturplanlegging brukes som en drivkraft for arbeidet og hjelper Sibbo kommune til å jobbe tverrsektorielt.

Les mer

Flere nyheter