Hva er kryssHva er kulturplanleggingHvordan jobbe med kulturplanleggingHva er gjortHva er blitt tenkt
Kryss logo

Kryss

Kulturplanlegging

Kalender

FutureBuilt2016: Bilen, boligen og biffen 2.0

Spennnede program på årets FutureBuilt-konferanse 8. juni. Lær mer om den bilfrie byen, denselvbygde byen og den spiselige byen!

Les mer

Nordic Urban Laboratory 6.-8.april 2016

Programmet for årets nordiske konferanse om kulturens plass og rolle i steds- og samfunnsutvikling foreligger nå. Konferansen følger opp "Nordic Urban Camp" som ble arrangert i København i 2014. Konferansen går over tre dager og viser eksempler på arbeid og innfallsvinkler fra hele Norden.

Les mer

Samordnet areal- og kulturplanlegging - den fjerde dimensjonen?

Hva kan planleggere om kultur? Hva er egentlig kulturplanlegging? Og hvordan kan planleggere benytte seg av dette? Bli klokere på disse temaene når Oslo bolig- og byplanforening inviterer til møte om kulturplanlegging 15.mars!

Les mer

Flere hendelser

Nyheter

Rapporter fra Distriktssenteret

Distriktssenteret har gjennom FoU-midler laget en rekke interessante rapporter om stedsutvikling. Du finner de ved å klikke deg videre her.

Les mer

Boligprosjekters betydning for bylivet

Gjennom seks casestudier undersøker ny rapport kvaliteter og utformingstrekk ved boligprosjekter som er viktige for å generere byliv. Prosjektet er gjennomført av Samfunnsøkonomisk analyse og Dark arkitekter, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les mer

Levende lokaler – nytt pilotprosjekt for å skape byliv

I april lanserer Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) det nasjonale prosjektet «Levende lokaler - Nye tanker i tomme bygg". Hensikten er å fylle tomme lokaler i norske kommuner med aktivitet slik at fremtidens nabolag, steder og sentrum fylles med liv.

Les mer

Flere nyheter